Framgångsrik förändringsledning

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i de nya. (Niccolò Machiavelli, Fursten Il Principe. 1513, postumt utgiven 1532)

Förändringsledning är en naturlig del av det dagliga ledarskapet – organisationer är inte statiska utan är, och behöver vara, kontinuerligt utvecklande. Att leda en förändring är dock inte alltid enkelt – ungefär två tredjedelar av alla förändringsinitiativ misslyckas, oavsett om det rör sig om en mindre förändring såsom t.ex. en rekrytering, eller en större förändring som exempelvis en omorganisation.

Många människor upplever förändringar som “obehagligt”. En förändring utmanar det som känns tryggt och stabilt; “man vet ju vad man har” – även om det är någonting som inte riktigt fungerar så känns det tryggare med status quo än att försöka ändra till någonting som är okänt.

Vi hjälper dig att lyckas med förändringar

Även om varje förändring är unik i sig, kan du genom ett anpassat ledarskap både förbättra verksamhetens resultat och samtidigt  skapa en hållbar arbetsmiljö för dina medarbetare. Vi på Gusto Ledare är experter på framgångsrikt förändringsarbete. Vi har delat med oss av vår kunskap och har stöttat, väglett och uppmuntrat hundratals ledare i deras förändringsarbete under många år.

Det enda konstanta i denna värld är förändring. (Heraclitus)

Oavsett om du leder en liten nystartat organisation eller en världsomfattande koncern så kan vi hjälpa dig också att lyckas med din planerade – eller oplanerade – förändring. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att framgångsrikt anpassa sig till nya förutsättningar – vi ser framemot att få prata med dig!