GUSTO SENIORER

Ålderdomen medför unika utmaningar

Som senior har du en helt ny värld av seniorboende och omsorg att utforska. Med den omfattande mängd av information som finns tillgänglig, skulle du mycket lätt kunna tillbringa dagar, om inte veckor, med att sortera igenom det utbud som finns – för att inte ens nämna hur lång tid det skulle kunna ta dig att sen också välja det alternativ av boende och/eller omsorg som är det bästa för dig eller dina närmaste. Det är här vi på Gusto Seniorer kommer in i bilden.

Våra erfarna Senior experter är en viktig stödjande länk mellan dig, din familj och äldreomsorgen. Med vårt stora nätverk och vår omfattande kunskap om seniorboende och omsorg så kan vi vägleda dig, dela med oss av vår insikt och ge dig rekommendationer om vilket boende- och/eller omsorgsalternativ som skulle passa dig eller dina närmaste bäst.

Att veta hur man åldras är mästerverk av visdom, kapitlen i den stora konsten att leva.

Under de 20+ åren som vi har varit verksamma, har vi framgångsrikt hjälpt tusentals seniorer med att hitta det seniorboende och/eller det omsorgsalternativ som på bästa sätt säkerställt deras oberoende livsstil, och fått dem att blomstra under resterande delen av sin ålderdom.

En del av de tjänster som vi erbjuder är:

 • Information om och stöd vid urval av seniorboende för att säkerställa att du hittar det boende och/eller den omsorg som passar dig eller dina närmaste bäst.
 • Stöd till anhöriga.
 • Krisstöd vid akutsituationer, såsom exempelvis vid en fallolycka som resulterat i en höftfraktur.
 • Utvärderingar för att bedöma problem relaterade till kognitiv funktion.
 • Utredningar för Säkerhets- och Fallprevention
 • Assistans vid urval och översyn av vård- och omsorgsbiträden. Detta är en mycket viktig och central del i omsorgsplaneringen om du och dina närmaste är bosatta på olika orter eller i olika länder.
 • Arbete tillsammans med dig och dina närmaste för att stödja och underlätta en smidig och positiv flytt och integration, om det blir beslutat att det är dags för en flytt till ett seniorboende.
 • Ge information om och rekommendationer till en geriatrisk specialist som kan undersöka och diagnostisera ett specifikt medicinskt tillstånd.
 • Ge information om tillgängliga samhällsresurser.
 • Juridisk hjälp med upprättande av familjerättsliga dokument, såsom exempelvis testamente, och med Avancerad Vårdplanering för livets sista skede.
 • Juridisk hjälp med God Man-förordnande

Konsultationer

Konsultationer med våra Senior experter täcker ett brett område, och fokuserar på ämnesområden som är kritiska för att du som människa ska kunna frodas genom hela din ålderdom. Områden som vi går igenom kan inkludera:

 • Boendesituation
 • Vård- och omsorgsalternativ
 • Vardagsaktiviteter
 • Näringsmässig status
 • Säkerhet och Fallförebyggande
 • Kognitiv förmåga
 • Mental status
 • Privatekonomi
 • Försäkringar

Vi följer upp varje professionella konsultation med en detaljerad skriftlig rapport som täcker boende- och omsorgsalternativ, tillgängliga lokala samhällsresurser och rekommendationer om den boendeform, den service och/eller omsorg som är mest lämplig utifrån din eller dina närståendes unika situation.

Frågor/funderingar?

Kontakta oss gärna nedan om du har frågor eller funderingar, eller för en inledande dialog om hur vi kan hjälpa dig eller dina närmaste – vi ser framemot att få prata med dig!