Stöd till anhöriga

Är du en av de 1,4 miljoner individer i Sverige som vårdar, hjälper och stödjer en närstående äldre i hemmet? Eller har du en nära anhörig bosatt på annan ort – eller i ett annat land – än där du själv bor?

I så fall kan vi på Gusto Seniorer hjälpa dig och din anhörig till en mer balanserad och trygg tillvaro.

Många anhöriga idag utför omfattande omsorg för en familjemedlem utan att familjemedlemmen får några stödinsatser från socialtjänsten. Ju mer omsorg du som anhörig måste ge, desto större är risken att du själv råkar ut för fysisk eller psykisk ohälsa. Och för att göra saken än värre, om du är utmattad kan det vara ännu svårare för dig att göra det du mest av allt skulle behöva göra, be om hjälp. För din och din anhörigas skull är det viktigt att du får en balans i din tillvaro – ensam är inte alltid starkast.

För dig som är bosatt långt borta från en behövande äldre anhörig är omsorgsfrågorna inte mindre komplicerade – orolighet för den anhörigas välfärd, skuldkänslor över att inte kunna ge direkt omsorg och uppgivenhet över den uppkomna situationen är känslor som ofta beskrivs av våra “distans” anhöriga.

Oavsett din situation – om du är direkt omsorgsgivande eller omsorgsgivare  på distans – så kan vi på Gusto Seniorer hjälpa dig. Våra kunniga experter har lång erfarenhet av att ge äldre och deras anhöriga stöd med att navigera bland  den boende- och vårdomsorg, och de olika stödinsatser, som finns tillgängliga att få. Vi hjälper även till med ansökningar, samordning mellan olika instanser och vid behov, följer med som stödpersoner vid olika myndighetsbesök. Kontakta oss gärna för mer information och en dialog om hur vi kan hjälpa dig!