Välj rätt boende för dig

Seniorer och deras anhöriga behöver många gånger information om att välja det seniorboende som bäst tillgodoser behovet av en tryggt och behagligt bostad och omsorg under ålderdomen.

Det finns många olika alternativ av boende och omsorg för seniorer – det stora urvalet kan lätt överväldiga dig. Fördelen är att varje boende kommer med  sin unika inriktning och servicealternativ, så du kan hitta ett alternativ som passar både dina behov som dina önskemål.

Genom att välja rätt boende- och omsorgsalternativ för just dig – baserat på dina specifika behov och önskemål – ser du bäst till att du får en tillvaro där du verkligen kan blomstra under många år.

Olika boendealternativ

I Sverige har vi både privat och kommunala seniorboenden. Vissa av dessa boenden är uppbyggda som ett vanligt bostadsområde med en blandning av hus, bostadsrätter och hyresrätter, med ålderskrav 55+ eller 65+ år. En del boenden kräver att du betalar en viss insats, andra har månadshyra vilket inkluderar boende och en del eller samtlig omsorg. De flesta boenden har tillgång till en gemensamhetslokal och restaurang. Andra boenden har en speciell inriktning, och i många fall speciellt utbildad personal för den specifika inriktningen, t.ex. demensvård eller vård i livets slutskede.

Kommunal boenden uppdelas oftast i “omvårdnad” eller “demens”. I ditt biståndsbeslut från kommunen får du oftast en plats av den ena eller andra typen. Om en person har både fysiska åkommor och demenssjukdom styr den prioriterade diagnosen vilken typ av plats du erbjuds. Omvårdnadsplatser kan också benämnas somatisk äldreomsorg, vilket betyder ungefär vård av det kroppsliga.

Nedan följer vissa olika seniorboenden och benämningar som är vanlig förekommande:

  • Seniorboende är lägenheter med god tillgänglighet, ofta med tillgång till en gemensamhetslokal och gästrum att hyra. Hyreskontrakten för seniorbostäder är i vissa fall begränsade. Det kan gälla rätten att byta, överlåta och hyra ut bostaden i andra hand. Vad som gäller för en specifik bostad står angivet under kraven från fastighetsägaren. Läs därför igenom kraven innan du anmäler intresse.
  • Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende. Det benämns också ibland som vård- och omsorgsboende.
  • äldreboendet finns personal på plats dygnet runt. Här bor du främst om du har stora omvårdnadsbehov. Boendet är permanent och när du flyttar in tar du oftast med dig dina egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som tillhandahålls av boendet.
  • Profilboende är ett äldreboende med särskild inriktning, exempelvis för dig som har en demenssjukdom och är yngre än 65 år.
  • Parboende är precis som namnet beskriver ett boende för äldre par.  För att ha rätt att bo tillsammans på ett äldreboende måste minst en i paret har beviljats en plats på ett äldreboende av en biståndshandläggare. Paret ska också ha bott tillsammans under en längre tid och båda ska vilja fortsätta bo tillsammans på ett äldreboende. En partner som flyttar med till ett äldreboende kallas medboende. Den kan vara bra att veta att den medboende personen inte automatiskt har rätt till att ta del av den service som äldreboendet erbjuder. Alla kommuner måste kunna erbjuda parboende om man beviljats detta i sitt biståndsbeslut.  Par kan erbjudas att bo i en större lägenhet eller i olika lägenheter på samma äldreboende. Det viktiga är att personerna upplever att de bor tillsammans.
  • I servicehuset bor du i en egen lägenhet men du har du tillgång personal, oftast hemtjänsten. Du kan ha larm i lägenheten och hemtjänsten kommer och hjälper dig vid behov.
  • Korttidsboende är till för dig endast tillfälligt behöver boende. Det kan till exempel vara en kortare tid efter sjukhusvistelse, för avlastning för närstående, eller under växelvård (se nedan). Korttidsboendet har personal dygnet runt. Här är rummen möblerade så du tar inte med dig egna möbler. Korttidsboende har personal dygnet runt. Att få en korttidsplats kräver biståndsbeslut så du behöver ansöka om plats hos kommunen. Det är inte alltid biståndshandläggare är tydliga med att informera om möjligheten till korttidsboende. Men du har alltid rätt att ansöka om korttidsplats om du anser dig behöva det.
  • När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende.

Om du har frågor eller vill veta mer om de olika boende- och omsorgsalternativen, kontakta gärna oss nedan.

Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv.(Rita Liljeström, Bo för att leva)

Hur vet jag vilket boende som passar mig bäst?

För att säkerställa att du väljer rätt boende- och omsorgsalternativ för just dig, så är det viktigt att du informerar dig om de olika alternativen som finns. Prata gärna med en erfaren boende- och omsorgsexpert som dels kan förklara dina olika valmöjligheter dels rådgiva dig om vilket eller vilka alternativ som bäst säkerställer en trygg och givande omgivning.

Frågor eller funderingar?

Om du har några frågor eller funderingar om seniorboende och omsorg, hör gärna av dig till vårt team på Gusto Seniorer. Vi ser framemot att få prata med dig!