Hela Individen – för bättre hälsa, service och engagemang

Ta pulsen på dina brukare/boende, medarbetare och organisation med vårt utvecklingsprogram – speciellt utvecklat för hälso- och äldreomsorgen samt bostadsföretag med 55+ boenden.

Genom en djupgående individuell Hälsoanalys av dina brukare/boende och  medarbetare, så tas underlag och en strategi fram för hur de – individuellt – kan förbättra sin hälsa och sitt välmående.

För din organisation så innebär det övergripande resultatet av analysen, att du och ditt ledarskapsteam effektivt kan utveckla och förbättra era tjänster och service till att långsiktigt bättre möta de behov som dina brukare/boende och medarbetare har.

Programupplägg

Hela Individen är ett kundspecifikt strategiskt utvecklingsprogram som är uppbyggt med block av:
– individuell brukare/boendeanalys,
– individuell medarbetaranalys,
– organisationsanalys,
– individuell strategi för utveckling,
– organisationsstrategi för utveckling av tjänster och service, samt
– uppföljningar.

Tilläggsval:
– Etablering av “Wellness Coaches” – utbildning och coaching av utvalda medarbetare

 

För mer information, kontakta vårt lokala team i Sverige -vi ser fram emot att få prata med dig!